Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora

 

Stanislav Vrána

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 144–148
Mapové listy: Tábor (23-13)

Celý článek (PDF, 2.45 MB)

 

Literatura

Alkanoglu, E. (1978): Geologisch-petrographische und geochemische Untersuchungen am Sudostrand des Menderes Massivs in Westanatolien/Turkey. - 166 str. Univ. Bochum.

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. - Vokurka, K. - Drábek, M. (2008): Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. - J. Geosci. 53, 31-46.

Lipschutz, M. E. - Balsiger, H. - Pelly, I. Z. (1971): Vanadium isotopic composition and contents in lunar rocks and dust from the Ocean of Storms. - Proc. Lunar Sci. Conf. 2, 1443-1450.

Litochleb, J. - Sejkora, J. - Krejča, F. - Šrein, V. - Šreinová, B. (2004): Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové výsledky mineralogického studia. - Bull. Mineral.-petrogr. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 64-78.

Okrusch, M. (1974): Zur Entstehung metamorpher Rubin- und Sapphir-Lagerstatten. - Mitt. Techn. Univ. Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 9, 9 str. (separát).

Orlov, A. (1931): Genetický poměr krystalického vápence, dolomitů a amfibolitů v chýnovských vápencových lomech. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. II 1-36.

Preis, K. (1897): Rozbory některých českých minerálů. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 19, 1-5.

Raith, M. M. - Schumacher, R. (2014): Ruby-fuchsite rocks from the Kodagu District, Southern India. - Access. March 1, 2014 at http://www.conventus.de/fileadmin/media/2012/mm7/Poster/PS1-P0 4_R.Schumacher

Schreyer, W. - Werding, G. - Abraham, K. (1981): Corundumfuchsite rocks in Greenstone belts of Southern Africa: petrology, geochemistry, and possible origin. - J. Petrology 22, 191-231.

Schroll, E. (1976): Analytische Geochemie, část II. Grundlagen und Anwendungen. - F. Enke, Stuttgart.

Uher, P. - Kováčik, M. - Kubiš, M. - Shtukenberg, A. - Ozdín, D. (2008): Metamorphic vanadian-chromian silicite mineralization in carbon-rich amphibole schist from Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. - Amer. Mineralogist 93, 63-73.

Valeton, L. (1972): Bauxites. - 226 str. Elsevier, Amsterdam.

Vrána, S. (1991): Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and dissolution. - Čas. Mineral. Geol. 36, 237-242.

Vrána, S. (2011): Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers. - J. Geosci. 56, 359-374.

Vrána, S. - Novák, M. - Selway, J. B. (1997): Chýnov near Tábor, Mica-rich rocks with Cr-bearing muskovite and accessory Cr-bearing dravite. In: Novák, M. - Selway, J. B., ed: Field trip guidebook, Tourmaline 1997, International Symposium on turmaline, 93-98. - Morav. muz. Brno.

Žáček, V. (2002): Chromium anomaly in Devonian metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic). - Geolines 14, 108-110.