Území mapového listu "TÁBOR (23-13)" se týkají následující články:

Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody
Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová, Martin Slavík, Magdalena Králová, Tomáš Fryč, Jan Čurda, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 47–54
pdf (4.47 MB)

Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora
Vrána,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 144–148
pdf (2.45 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Barnet,I., Pacherová,P., Smyčková,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
Faltejsek,L., Poňavič,M., Rambousek,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 300–302
pdf (0.11 MB)

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
Procházka,V., Rajlich,P., Korbelová,Z., Goliáš,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 240–244
pdf (0.17 MB)

Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji
Paňavič,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 182–185
pdf (1.19 MB)

Amfibolity chýnovské pestré skupiny
René,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 136–138
pdf (0.22 MB)

Výskyt šokových křemenů v Českém masivu
Rajlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 35–36
pdf (0.18 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
René,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 35–37
pdf (0.08 MB)

Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré Skupiny moldanubika v okolí Chýnova
Janoušek,V., Vokurka,K., Vrána,S., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 80–81
pdf (0.11 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)