Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji

 

Michal Poňavič

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 182–185
Mapové listy: Tábor (23-13)

Celý článek (PDF, 1.19 MB)