Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

C - PALEONTOLOGIE

Nové nálezy svijonožců z příbojové facie lokality Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v české křídové pánvi
Kočí,T., Kočová Veselská,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 75–78
pdf (2.22 MB)

Nové údaje o biostratigrafii konodontů spodního a středního tournai (karbon) z okolí Brna-Líšně
Kumpán,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 79–82
pdf (2.76 MB)

Nové nálezy obratlovců v podorlické křídě (česká křídová pánev)
Pokorný,R., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 83–88
pdf (2.05 MB)

Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli
Röhlich,P., David,M., Budil,P., Polechová,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 89–93
pdf (2.03 MB)

Nález kosterních fragmentů velkého obojživelníka a další permské fauny z lokality Arnultovice v podkrkonošské pánvi
Stamberg,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 94–97
pdf (4.58 MB)