Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli

 

Pavel Röhlich, Martin David, Petr Budil, Marika Polechová

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 89–93
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 2.03 MB)

 

Literatura

Bouček, B. (1928): O vrstvách zahořanských - de českého ordoviku. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II 37, 33, 1-60.

Fatka, O. - Budil, P. - David, M. (v tisku): Digestive structures in Ordovician trilobites Colpocoryphe and Flexicalymene from the Barrandian area of Czech Republic. Estonian J. Earth Sci.

Havlíček, V. (1982): Ordovician in Bohemia: development of the Prague Basin and its benthic communities. - Sbor. geol. Věd, Geol. 37, 103-136.

Havlíček, V. (1984): Ordovik. In: Králík, F. et al.: Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 12-243 Praha-sever, 14-33. - Ústř. Úst. geol. Praha.

Horák, L. (1956): Geologický výzkum příležitostných odkryvů ve Velké Praze. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1955, 67-70.

Manda, Š. (2008): Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance. - Bull. Geosci. 83, 3, 327-334.

Novák, O. (1873): O nových nalezištích silurských zkamenělin u Prahy. - Vesmír, II, 18, 233-234.

Prantl, F. (1933): On the genus Polyteichus Počta. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 1932, 14 str., 1 tab.

Rohlich, P. (1951): Monotrypa pragensis n. sp., nová mechovka z bohdaleckých vrstev českého ordoviku. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 1950, 3.

Rohlich, P. (1957): Stratigrafie a vývoj bohdaleckých vrstev středočeského ordoviku. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 23, 2, 373-439, 4 tab.

Rohlich, P. (2006): O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005, 40-42.

Rohlich, P. - David, M. - Budil, P. - Steinová, M. (2009): Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 109-111.