Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou
Holásek,O., Stárková,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 55–58
pdf (2.76 MB)

Svahové deformace plošných a proudových tvarů vyvolané silnými srážkami z 1. na 2. června 2013
Malík,J., Dvořák,I.,J., Kycl,P., Krupička,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 59–63
pdf (4.58 MB)

Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013
Marek,T., Bálek,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 64–68
pdf (9.96 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
Mišurec,J., Jelének,J.,Kopáčková,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)