Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Svahové deformace plošných a proudových tvarů vyvolané silnými srážkami z 1. na 2. června 2013

 

Jan Malík, Igor Dvořák, Petr Kycl, Jiří Krupička

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 59–63
Mapové listy: Trutnov (03-42), Dvůr Králové (03-44)

Celý článek (PDF, 4.58 MB)

 

Literatura

Králík, F. - Vejlupek, M. (1988): Geologická mapa ČSR, 03-44 Dvůr Králové. - Ústř. úst. geol. Praha.

Kubát, J. - Daňhelka, J. - Sandev, M. - Valeriánová, A. - Sercl, P. - Kubát, J. - Juráň, S. - Čekal, R. - Chroumal, J. - Březina, K. - Petr, J. - Tanajewski, M. - Kříž, T. - Drbola, L. - Střeštík, J. - Kladivo, J. - Polách, D. - Štěpánková, P. - Šikula, J. - Vaňková, Z. (2013): Vyhodnocení povodní v červnu 2013 - Předběžná zpráva. - Čes. hydrometeorol. úst. Praha.

Martínek, K. - Burda, J. - Drábková, E. - Dvořák, I. J. - Franěk, J. - Goliáš, V. - Janderková, J. - Konopásek, J. - Lukeš, P. - Malec, J. - Malík, J. - Pecina, V. -

Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Vrána, S. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. - Čes. geol. služba. Praha.

Martínek, K. - Franěk, J. - Dvořák, I. J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. - Čes. geol. služba. Praha.

ČSN 73 6133 (2010): Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha.

ČSN 73 1001 (1988): Základová půda pod plošnými základy. - Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření. Praha.