Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty Mongolského Altaje: předběžné výsledky výzkumu
Havlíček,P., Čáp,P., Vorel,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 155–159
pdf (3.11 MB)

Holocenní souvrství pod Skalou Posledného komína v Zádielské tiesňavě (NP Slovenský kras)
Ložek,V., Cílek,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 160–164
pdf (0.68 MB)