Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Holocenní souvrství pod Skalou Posledného komína v Zádielské tiesňavě (NP Slovenský kras)

 

Vojen Ložek, Václav Cílek

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 160–164

Celý článek (PDF, 0.68 MB)

 

Literatura

Jäger, K.-D. (1969): Climatic character and Oscillations of the Subboreal Period in the Dry Regions of the Central Eutopean Highlands. In: Proceedings of VII. Congress Inqua, Quaternary geology and climate, 38-42. - Nat. Acad. Sci., Washington.

LoŽEK, V. (1964): Quartärmollusken der Tschechoslowakei. - Rozpr. Ústř. Úst. geol. 31, 1-374.

LoŽEK, V. - Horáček, I. (1992): Slovenský kras ve světle kvartérní geologie. - Slov. Kras 30, 29-56.

Ložek, V. - Prošek, F. (1956): O změnách přírodních poměrů Jihoslovenského krasu v nejmladší geologické minulosti. - Ochrana Přír. 11, 2, 33-42.