Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

H - HYDROGEOLOGIE

Albrechtický chloridový okrsek
Goliáš,V., Hrušková,L., Černík,T., Bruthans,J., Nakládal,P., Churáčková,Z., Kula,A., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 165–170
pdf (3.21 MB)