Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Albrechtický chloridový okrsek

 

Viktor Goliáš, Lenka Hrušková, Tomáš Černík, Jiří Bruthans, Petr Nakládal, Zdenka Churáčková, Agata Kula

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 165–170
Mapové listy: Liberec (03-14)

Celý článek (PDF, 3.21 MB)

 

Literatura

Bruthans, J. (2008): Doba zdržení a chemizmus vody v Žitavské pánvi. Disert. práce, 20 str. - MS Přírodověd. fak., Univ. Karl. v Praze.

Hrušková, L. (2013): Prameny radioaktivních minerálních vod v oblasti Lázně Libverda - Swieradów-Zdrój. Dipl. práce, 68 str. - MS Přírodověd. fak., Univ. Karl. v Praze.

Kopecký, L. (2010): České středohoří Mts. and ambient young alkaline volcanic complexes in the Ohře Rift, Czech Republic: volcanology, petrology and rift evolution. 188 str. Čes. geol. služba, Praha.

Krásný, J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. - 1143 str. Čes. geol. služba, Praha.

Lusková, O. (1990): Hydrogeologický průzkum Albrechtice A-1, A-2. - MS Uran. průzk. Liberec. Geofond P070566, 15 str.

Nývlt, D. -Engel, Z. -Tyráček, J. (2011): Pleistocene Glaciations of Czechia. In: Ehlers, J. - Gibbard, P. L. - Hughes, P. D., ed.: Quaternary Glaciations, Extent and chronology. 37-46. - Elsevier, Amsterdam.

Porcelli, D. - Swarzenski, P. W. (2003): The Behavior of U- and Th-series Nuclides in Groundwater. In: Bourdon, B. et al.: Uranium-series Geochemistry. Reviews in Mineralogy 52, 656 str. - Mineral. Soc. Amer., Washington.

Svoboda, J. - Polesná, K. - Kněžek, V. (2008): Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, Závěrečná zpráva o předběžném geotechnickém průzkumu. - MS GeoTec GS. Geofond P123500. 33 str, 24 příl.