Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice

 

Eva Břízová

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
Mapové listy: Horní Blatná (01-43), Vejprty (01-44), Sobotka (03-34), Mělník (12-22), Hlinsko (13-44), Kašperské Hory (22-33), Žďár nad Sázavou (23-22), Český Krumlov (32-23)

Celý článek (PDF, 4.28 MB)

 

Literatura

Břízová, E. (2010): Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009, 87-96.

Břízová, E. (2011): Quillwort (Isoetes), a mysterious plant from the Czech Republic. - Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B 67, 1-2, 25-34.

Břízová, E. - Juřičková, L. (2011): Could canopy forests survive agricultural colonization in the Polabí lowland (Czech Republic)? - Bull. Geosci. 86, 2, 283-300.

Dohnal, Z. - Kunst, M. - Mejstřík, V. - Raučina, Š. - Vydra, V. (1965): Československá rašeliniště a slatiniště. - 336 str. Nakl. Čs. akad. věd, Praha.

Erdtman, G. (1954): An introduction to polen analysis. - Waltham (USA).

Firbas,F. (1949, 1952): Spät-undnacheiszeitlicheWaldgeschichteMitteleuropas nördlich der Alpen. I., II. - Jena.

Fuksa, V. (1968): Zprávaoprůzkumu rašelinných ložisekvkraji Východočeském, Západočeském, Jihočeském, Severočeském, Jihomoravském, Severomoravském. - Exp. Skupina pro průzkum půd, Praha-Suchdol, Čes. akad. zemědělská.

Kuneš, P. - Abraham, V. - Kovářík, O. - Kopecký, M. - Břízová, E. - Dudová, L. - Jankovská, V. - Knipping, M. - Kozáková, R. - Nováková, K. - Petr, L. - Pokorný, P. - Roszková, A. -Rybníčková, E. - Svobodová-Svitavská, H. - Wacnik, A. (2009): Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data. - Preslia 81, 209-238.

Mangerud, J. - Andersen, S. T. - Berglund, B. E. - Conner, J. J. (1974): Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. - Boreas 3, 3, 109-128.

Mentlík, P. - Minár, J. - Břízová, E. - Lisá, L. - Tábořík, P. - Stacke,V.(2010): Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic). - Geomorphology 117, 1-2, 181-194.

Nalepka, D. - Walanus, A. (2003): Data processing in pollen analysis. - Acta palaeobot. 43, 1, 125.

Walanus, A. - Nalepka, D. (1999): POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. - Acta palaeobot., Suppl. 2, 659-661.