Území mapového listu "HORNÍ BLATNÁ (01-43)" se týkají následující články:

Lithium v granitech a jejich slídách v karlovarsko-eibenstockém masivu v Krušných horách (Česká republika)
Milan Aue, Tomáš Jarchovský, Josef Klomínský, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 11–18
pdf (3.26 MB)

Změny chemického složení křemene během greisenizace, předběžné výsledky ze západních Krušných hor
Karel Breiter, Jana Ďurišová, Marek Dosbaba, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 25–31
pdf (2.78 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
Rukavičková,L., Holeček,J., Bláha,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 251–254
pdf (0.71 MB)

Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
Lagutenko,V.N., Sattran,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 258–260
pdf (0.43 MB)

Hydraulická vodivost granitů Českého masivu – srovnání dat detailního a regionálního měřítka
Rukavičková,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 252–254
pdf (0.2 MB)

Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
Rukavičková,L., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 232–235
pdf (0.76 MB)

Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor
Breiter,K., Škoda,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 94–96
pdf (0.81 MB)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
Rukavičková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 166–168
pdf (0.73 MB)

Vývoj krušnohorských rašelinišť
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 56–58
pdf (0.15 MB)

Přechodní granity karlovarského plutonu
Lang,M., Štemprok,M., Pivec,E., Novák,J.K., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 49–51
pdf (0.1 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
Pivec,E., Štemprok,M., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Pivec,E., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb
Adamová,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu
Breiter,K., Frýda,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
Břízová,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)