Území mapového listu "VEJPRTY (01-44)" se týkají následující články:

Využití distančních dat LiDAR 5G při evidenci starých důlních děl
Igor J. Dvořák, František Krejča, Pavel Šír, Vít Štrupl, Miroslav Raus, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 17–24
pdf (6.43 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů
Fediuková,E., Fediuk,F., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 202–206
pdf (0.24 MB)

Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
Rapprich,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 34–36
pdf (0.44 MB)

Vývoj krušnohorských rašelinišť
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 56–58
pdf (0.15 MB)

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., Mlčoch,B., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
Pivec,E., Štemprok,M., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)