Území mapového listu "KAŠPERSKÉ HORY (22-33)" se týkají následující články:

Radioaktivita a zonálnost v granitových plutonech weinsberského typu: indikátor diferenciace vyderského a prášilského plutonu (moldanubický batolit, Šumava)
Vladimír Žáček, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 35–41
pdf (1.69 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
Holub,F.V., Verner,K., Studená,M., Orságová,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Břízová,E., Havlíček,P., Mentlík,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
Břízová,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati
Břízová,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 149–150
pdf (0.1 MB)

Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách
Ďurišová,J., Strnad,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 22–22
pdf (0.05 MB)