Území mapového listu "MĚLNÍK (12-22)" se týkají následující články:

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)
Lojka,R., Bosák,P., Pešek,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
pdf (1.66 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
Bruthans,J., Mikuš,P., Soukup,J., Světlík,D., Kamas,J., Zeman,O., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
Hladík,V., Hatzignatiou,D., Riis,F., Berenblyum,R., Geršlová,E., Franců,J., Lojka,R., Kolejka,V., Geršl,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Mlčechvostský slepenec – datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
Žák,K., Hercman,H., Světlík,I., Živor,R., Jačková,I., Zelenka,P., Bosák,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 79–81
pdf (0.24 MB)

Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie
Tyráček,J., Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 118–119
pdf (0.68 MB)

Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku
Šalánský,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 241–244
pdf (0.42 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Svoboda,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 50–51
pdf (0.95 MB)

Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 181–183
pdf (0.09 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Žítt,J., Peza,L.H., Nekovařík,Č., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 140–141
pdf (0.1 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekvasilová,O., Nekovařík,Č., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 70–80
pdf (0.08 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 155–157
pdf (0.12 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
Holub,V., Eliáš,M., Hrazdíra,P., Franců,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
Břízová,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
Ložek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
Břízová,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí
Dobeš,P., Pašava,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 35–36
pdf (0.07 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)