Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod

 

Jiří Bruthans, Petr Mikuš, Jan Soukup, Daniel Světlík, Jiří Kamas, Ondřej Zeman

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
Mapové listy: Mladá Boleslav (03-33), Sobotka (03-34), Mělník (12-22), Vysoké Mýto (14-31)

Celý článek (PDF, 0.36 MB)