B -
Kvartér, inženýrská geologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
Břízová,E., Skupien,P., Křížová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 57–61
pdf (0.51 MB)

Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras)
Ložek,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 62–65
pdf (0.19 MB)

Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava
Ložek,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 66–69
pdf (0.19 MB)

Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
Mrázová,Š., Krupička,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 70–73
pdf (0.51 MB)

Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny
Pokorný,R., Vrabec,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 74–79
pdf (0.23 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
Raška,P., Dubišar,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Prostorové aspekty aktivity skalního řícení (dendrogeomorfologická studie v Moravskoslezských Beskydech)
Šilhán,K., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 83–86
pdf (0.26 MB)

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
Škarpich,V., Tábořík,P., Hradecký,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 87–91
pdf (0.31 MB)