C -
Paleontologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

C - PALEONTOLOGIE

Mikroskopická vrtba Planobola macrogota Schmidt, 1992 v bioklastech z miocenních sedimentů - možný důkaz mělkomořského prostředí na Českotřebovsku
Axmann,D., Mikuláš,R., Wisshak,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 93–97
pdf (0.42 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii trinukleoidních trilobitů
Budil,P., Mergl,M., Fatka,O., Lisec,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 97–99
pdf (0.29 MB)

Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky
Mergl,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 100–102
pdf (0.21 MB)

Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
Mergl,M., Budil,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 103–108
pdf (0.25 MB)

Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
Mergl,M., Budil,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 109–112
pdf (0.26 MB)

Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
Mikuláš,R., Bubík,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 113–116
pdf (0.38 MB)

Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
Steinová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 117–119
pdf (0.13 MB)

Svrchní turon a coniac na základě studia palynomorf ve vrtu V 800 Střeleč (jizerský vývoj, česká křídová pánev)
Svobodová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 120–127
pdf (0.28 MB)

Předběžná revize cenomanských a turonských dekapodů - rody Necrocarcinus Bell, 1863 a Graptocarcinus Roemer, 1887 (řád Decapoda Latreille, 1802, infrařád Brachyura Latreille, 1802) z české křídové pánve
Veselská,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 128–131
pdf (0.43 MB)