F -
Výzkumy v zahraničí

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
Čejchanová,A., Kukal,Z., Kozák,J., Pošmourný,K., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 193–197
pdf (0.37 MB)

Nové ložisko REE Shaxiongdong v centrální Číně, část I: Významné asociace hornin a minerálů
Kynický,J., Cihlářová,H., Cheng Xu., Chakhmouradian,A., Reguir,K., Galiová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 198–204
pdf (0.53 MB)

Exotické horniny a REE apatitová mineralizace masivu Ulugei Khid v Mongolsku
Kynický,J., Chakhmouradian,A., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 205–210
pdf (0.45 MB)

Dashigou - unikátní ložisko Mo a REE v centrální Číně
Kynický,J., ,Cheng Xu., Chakhmouradian,A., Cihlářová,H., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 211–217
pdf (0.49 MB)

Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
Rajchl,M., Hroch,T., Nývlt,D., Šebesta,J., Vít,J., Kopačková,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 218–222
pdf (0.81 MB)

Tři příklady synsedimentárních deformací z Libye
Rohlich,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 223–225
pdf (0.49 MB)