H -
Hydrogeologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

H - HYDROGEOLOGIE

Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody pramene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
Bruthans,J., Churáčková,Z., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 227–232
pdf (0.24 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
Bruthans,J., Mikuš,P., Soukup,J., Světlík,D., Kamas,J., Zeman,O., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
Holeček,J., Rukavičková,L., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 239–241
pdf (0.25 MB)

Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
Rukavičková,L., Najser,J., Holeček,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 242–246
pdf (0.26 MB)