J -
Nerostné suroviny

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
Hladík,V., Hatzignatiou,D., Riis,F., Berenblyum,R., Geršlová,E., Franců,J., Lojka,R., Kolejka,V., Geršl,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
Pašava,J., Vymazalová,A., Malec,J., Rojík,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 253–256
pdf (0.19 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
Valečka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)