D -
Mineralogie, petrologie, geochemie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masivu, Český masiv
Ackerman,L., Pašava,J., Erban,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 133–135
pdf (0.11 MB)

Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 136–140
pdf (0.22 MB)

Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
Buriánek,D, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 141–145
pdf (0.3 MB)

Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí
Dolníček,Z., René,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 146–148
pdf (0.16 MB)

Neobvyklá lamprofyrická hornina od Dobrého v podhůří Orlických hor
Holub,F.V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 149–152
pdf (0.4 MB)

Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
Klomínský,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 153–157
pdf (0.48 MB)

Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná - Bosonohy (brněnský masiv): Přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry
Krmiček,L., Gregerová,M., Krmíčková,M., Čapek,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 158–162
pdf (0.46 MB)

Petrografie jizerských ortorul na území listu 03-142 Hejnice
Mrázová,Š., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 163–167
pdf (0.55 MB)

Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
Pacherová,P., Barnet,I., Procházka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 168–171
pdf (0.19 MB)

Některé informace z koncentrátů těžkých minerálů z melechovského masivu
Procházka,V., Žáček,M., Chlupáčová,M., Matějka,D., Korbelová,Z., Klementová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 172–176
pdf (0.27 MB)

Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice
Radoň,M., Žáček,V., Rapprich,V., Kycl,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 177–183
pdf (0.71 MB)

Granity z lomu Vítkov u Sokolova v masivu Krudum
René,M., Hájek,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 184–188
pdf (0.28 MB)

Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
Vrána,S., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 189–191
pdf (0.12 MB)