M -
Informatika

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

M - INFORMATIKA

Národní geovědní bibliografie GeoLib
Breiterová,H., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 271–273
pdf (0.19 MB)