Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie

 

Jaroslav Tyráček, Přemysl Zelenka

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 118–119
Mapové listy: Kralupy n.Vlt. (12-21), Mělník (12-22)

Celý článek (PDF, 0.68 MB)