Území mapového listu "ČESKÝ KRUMLOV (32-23)" se týkají následující články:

Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat
Jan Jelínek, František Staněk, Radomír Grygar, Jan Franěk, Michal Poňavič, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 17–20
pdf (2.41 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?
Knésl,I., Dvořák,I.,J., Hejtmánková,P., Poňavič,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
pdf (6.37 MB)

Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
Vrána,S., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 240–243
pdf (0.69 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
Ložek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví
Drábek,M., Frýda,J., Šarbach,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 164–165
pdf (0.1 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
Ložek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)