Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?

 

Ilja Knésl, Igor Dvořák, Petra Hejtmánková, Michal Poňavič

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
Mapové listy: Prachatice (32-21), Český Krumlov (32-23)

Celý článek (PDF, 6.37 MB)

 

Literatura

Beneš, S. -Pabianová, J. (1987): Přirozené obsahy, distribuce a klasifikace prvků v půdách. - 205 str. Vys. šk. zeměd. Praha.

Giannardi, C. - Dominici, D. (2003): Military use of depleted uranium: assessment of prolonged population exposure. - J. env. Radioactivity 64, 227-236.

Chlupáč, I. - Štorch, P., ed. (1992): Regional division of the Bohemian Massif in Czech Republic. - Report of Commitee for Regional Geologic Classification. - Čas. Mineral. Geol. 37, 257-275.

Choy, C. C. - Korfiatis, G. P. - Meng, X. (2006): Removal of depleted uranium from contaminated soils. - J. hazard. Materials, 136, 53-60.

Meinrath, A. - Schneider, P. - Meinrath, G. (2003): Uranium ores and depleted uranium in the environment, with a reference to uranium in the biosphere from the Erzgebirge/Sachsen, Germany. - J. env. Radioactivity 64, 175-193.

Pertoldová, J. - Nahodilová, R. - břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Holub, F. - Janderková, J. - Karenová, J. - Knésl, I. - Košuličová, M. -

Krupička, J. - Martínek, K. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z.-Štor, T. - Verner, K. - Vrána, S. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 str. - MS Čes. geol. služba, Praha.

Pertoldová, J.- Verner, K. -Franěk, J. (2010):Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts. (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). - Silvreta Gabreta 16, 3, 127-148.

Šansone, U. - Danesi, P. R. - Barbizzi, S. - Belli, M. - Campbell, M. - Gaudino, S. - Jia, G. - Ocone, R. - Pati, A. - Rosamilia, S. - Štellato, L. (2001): Radioecological survey at selected sites hit by depleted uranium ammunitions during the 1999 Kosovo conflict. - Sci. total Env. 281, 23 - 35.

Verner, K. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková, B. - Hejtmánková, P. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Knésl, I. - Kryštofová, E. - šrámek, J. - Franěk, J. -

Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Pacherová, P. - Pertoldová, J. - Martínek, K. - Dvořák, I. - René, M. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-213 Ktiš. 132 str. - MS Čes. geol. služba, Praha.

Wedepohl, K. H. (1995): The composition of the continental crust. - Geochim. cosmochim. Acta 59, 1217-1232.

www.who.int: http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/en/DU_Eng?ua=1. stav k 26. 2. 2014.