Území mapového listu "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (23-22)" se týkají následující články:

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu
Schovánek,P., Fediuk,F., Klomínský,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 248–252
pdf (0.19 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Skácelová,Z., Rejchrt,M., Mlčoch,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 55–55
pdf (0.06 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

Korelace litologicky kontrastních horin v kutnohorsko-svratecké oblasti
Štědrá,V., Fišera,M., Pertoldová,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 42–43
pdf (0.06 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
Pašava,J., Jelínek,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
Vavřín,I., Frýda,J., Jelínek,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)