Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)

 

Zuzana Skácelová, Miroslav Rejchrt, Bedřich Mlčoch