Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV" v:

Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk – Na Vrších u Kutné Hory
Kočí,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 97–100
pdf (0.28 MB)

Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
Kozáková,V., Pokorný,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 248–251
pdf (0.62 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Skácelová,Z., Rejchrt,M., Mlčoch,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
Pokorný,R., Škrabalová,E., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
Čáp,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 15–20
pdf (1.11 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
Vodrážka,R., Hradecká,L., Čáp,P., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
Baroň,I., Vařilová,Z., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
Forczek,I., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 59–61
pdf (0.36 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 109–111
pdf (0.27 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
Valečka,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
Čurda,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 180–182
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
Čurda,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)

Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
Čurda,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 187–191
pdf (0.16 MB)

Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
Čáp,P., Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 17–18
pdf (0.1 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Holásek,O., Havlíček,P., Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 21–23
pdf (1.16 MB)

Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 57–58
pdf (0.24 MB)

Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Zelenka,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 60–60
pdf (0.05 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
Sviták,C., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman)
Svobodová,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
Čáp,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 107–108
pdf (0.12 MB)

Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
Malý,K.D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 114–117
pdf (0.07 MB)

Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000
Skácelová,Z., Buriánek,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 138–141
pdf (0.27 MB)

Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
Kycl,P., Valečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 158–160
pdf (0.38 MB)

Zápský pískovec
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 167–169
pdf (0.12 MB)

Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce
Valečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 170–173
pdf (0.62 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Břízová,E., Dušek,K., Havlíček,P., Holásek,O., Manda,Š., Vodrážka,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 19–22
pdf (0.09 MB)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 56–56
pdf (0.06 MB)

Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
Rybář ,J., Forczek-Kyrianová,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 70–72
pdf (0.9 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
Pokorný,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Svobodová,M., Pacltová,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Využití freonů (CFC 11, 12, 113) , SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
Bruthans,J., Kadlecová,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 161–163
pdf (0.08 MB)

Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 20–21
pdf (0.84 MB)

Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve
Havránek,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 24–24
pdf (0.83 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Oparenské slepence: perm nebo křída?
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 48–49
pdf (1.01 MB)

Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
Kyrianová,I., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 69–70
pdf (0.09 MB)

Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
Rybář,J., Rout,J., Nýdl,T., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 73–75
pdf (0.13 MB)

Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou
Pokorný,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 91–92
pdf (0.07 MB)

Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
Vodrážka,R., Mikuláš,R., Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 96–97
pdf (1.13 MB)

Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 158–161
pdf (0.91 MB)

Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
Zelenka,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín
Zelenka,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 46–46
pdf (0.06 MB)

Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Svoboda,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 50–51
pdf (0.95 MB)

Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
Novotný,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 91–92
pdf (0.1 MB)

Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu
Rybář,J., Kudrna,Z., Bůžek,J., Nýdl,T., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 99–101
pdf (0.11 MB)

Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000
Stemberk,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Falzifikát křídové ryby z Čech
Ekrt,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 121–122
pdf (1.03 MB)

Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 129–131
pdf (0.81 MB)

Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 132–133
pdf (0.75 MB)

První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi
Sviták,C., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 143–144
pdf (0.07 MB)

Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech
Sviták,C., Labuťa,R., Urban,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 145–146
pdf (0.07 MB)

Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích
Novák,J.K., Svobodová,M., Minařík,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 173–175
pdf (0.09 MB)

Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
Eliáš,M., Zelenka,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
Eliášová,H., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 26–26
pdf (0.06 MB)

Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory)
Hanus,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 31–32
pdf (0.08 MB)

Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
Mikuláš,R., Mertlík,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 49–52
pdf (0.08 MB)

Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
Štědrá,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 73–75
pdf (0.08 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
Valečka,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
Zelenka,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 85–85
pdf (0.06 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Kopáčová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína
Záruba,B., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 110–111
pdf (0.07 MB)

Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Mikuláš,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 112–114
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Žítt,J., Peza,L.H., Nekovařík,Č., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
Kadlecová,R., Holásek,O., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín
Lochmann,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 167–169
pdf (0.08 MB)

Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku
Matolín,M., Dědáček,K., Zabadal,S., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 189–192
pdf (0.24 MB)

Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
Žítt,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 25–27
pdf (0.47 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekvasilová,O., Nekovařík,Č., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 131–131
pdf (0.06 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
Zelenka,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 44–44
pdf (0.06 MB)

Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice
Kopáčová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 56–56
pdf (0.2 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
Svobodová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
Sviták,C., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Trbušek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou
Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 101–103
pdf (0.18 MB)

Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
Ekrt,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
Matolín,M., Jáně,Z., Senčák,J., Slepičková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 39–44
pdf (0.63 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
Čech,S., Svobodová,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 53–54
pdf (0.26 MB)

Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně
Sviták,C., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 73–75
pdf (0.15 MB)

Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
Žítt,J., Nemovařík,Č., Hradecká,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 85–85
pdf (0.04 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 109–110
pdf (0.1 MB)

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
Čech,S., Rambousk,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
Zelenka,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 126–127
pdf (0.09 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
Zelenka,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 127–127
pdf (0.05 MB)

Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování
Čurda,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 11–13
pdf (0.16 MB)

Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně
Sviták,C., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 104–105
pdf (0.09 MB)

Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti
Váně,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 107–110
pdf (0.17 MB)

Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě
Záruba,B., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 113–114
pdf (0.26 MB)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Hradecká,L., Záruba,B., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 114–115
pdf (0.11 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
Cílek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 126–127
pdf (0.1 MB)

Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
Burda,J., Cajz,V., Kadlec,J., Moravcová,O., Šebesta,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 130–133
pdf (0.2 MB)

Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy
Adamovič,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 13–14
pdf (0.11 MB)

Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály
Čurda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 20–21
pdf (0.13 MB)

K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku
Váně,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
Novák,J.K., Konalová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
Zelenka,P., Coubal,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat
Konzalová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 73–74
pdf (0.1 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
Hradecká,L., Pražák,J., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
Pacltová,B., Pátová,R., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
Vlačiha,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč
Adamovič,J., Altmann,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve
Krásný,J., Buchtele,J., Čech,S., Hrkal,Z., Jakeš,P., Kobr,M., Mls,J., Šantrůček,J., Šilar,J., Valečka,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 167–168
pdf (0.11 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
Méon,H., Pacltová,B., Svobodová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)

Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
Eliášová,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 61–62
pdf (0.1 MB)

Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
Konzalová,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 105–106
pdf (0.09 MB)

Nový sesuv Čertovka
Cajz,V., Hroch,Z., Šebesta,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 19–19
pdf (0.05 MB)

Korelace turonských sedimentů východočeské křídy
Čech,S., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka
Čech,S., Hradecká,L., Tima,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 24–26
pdf (0.15 MB)

Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy
Čurda,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 33–36
pdf (0.15 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
Knobloch,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)

Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev
Knobloch,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 65–66
pdf (0.11 MB)

Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín)
Adamovič,J., Coubal,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
Hradecká,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Kinematický model zlomové stavby strážského bloku
Klečka,M., Synek,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 44–45
pdf (0.08 MB)

Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové
Knobloch,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 46–47
pdf (0.1 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
Knobloch,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)

Křídové sedimenty v JV. části listu 13-41 Čáslav
Adamovič,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 8–9
pdf (0.11 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)