Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze

 

Jan Čurda