Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)

 

Helena Eliášová