Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "CENOMAN" v:

Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
Čáp,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 15–20
pdf (1.11 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Zelenka,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 60–60
pdf (0.05 MB)

Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman)
Svobodová,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
Kycl,P., Valečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 158–160
pdf (0.38 MB)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 56–56
pdf (0.06 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
Pokorný,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Svobodová,M., Pacltová,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Oparenské slepence: perm nebo křída?
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 48–49
pdf (1.01 MB)

Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 129–131
pdf (0.81 MB)

Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., Švábenická,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 147–149
pdf (0.11 MB)

Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích
Novák,J.K., Svobodová,M., Minařík,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 173–175
pdf (0.09 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Kopáčová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Mikuláš,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 112–114
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Žítt,J., Peza,L.H., Nekovařík,Č., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
Zelenka,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 24–24
pdf (0.06 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekvasilová,O., Nekovařík,Č., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
Svobodová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
Sviták,C., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Trbušek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
Čech,S., Svobodová,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně
Sviták,C., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 73–75
pdf (0.15 MB)

Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně
Sviták,C., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 104–105
pdf (0.09 MB)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Hradecká,L., Záruba,B., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 114–115
pdf (0.11 MB)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
Pacltová,B., Pátová,R., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
Méon,H., Pacltová,B., Svobodová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)

Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
Eliášová,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 61–62
pdf (0.1 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
Klečka,M., Krtková,A., Pařík,M., Synek,J., Šulc,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev
Knobloch,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 65–66
pdf (0.11 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)