Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice

 

Jaroslav Valečka, Přemysl Zelenka