Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve

 

Petr Havránek