Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ZVĚTRÁVÁNÍ" v:

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
Raška,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
Raška,P., Cajz,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka
Doležalová,L., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 161–164
pdf (0.15 MB)

Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 164–167
pdf (0.14 MB)

Zápský pískovec
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 167–169
pdf (0.12 MB)

Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve
Havránek,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 24–24
pdf (0.83 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Barokní sochy z okolí Manětína
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 154–157
pdf (1 MB)

Experimentální zvětrávání perthitických živců
Faimon,J., Losos,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 105–106
pdf (0.08 MB)

Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku
Kadlecová,R., Majer,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 22–24
pdf (0.15 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)

Interakce litosféra-pedosféra
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 41–42
pdf (0.09 MB)

Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku
Zelenka,P., Grygar,T., Nekovařík,Č., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 44–44
pdf (0.03 MB)

Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Hroch,Z., Budil,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
Kříbek,B., Strnad,M., Čejka,J., Sedláček,V., Hilgard,S., Šebestová,E., Macourková,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Opálové intuskrustace skalních povrchů
Cílek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 21–21
pdf (0.05 MB)

Fe-rudy v okolí Plavče S. od Znojma
Dvořák,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 42–42
pdf (0.05 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň
Lochmann,Z., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 72–74
pdf (0.15 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
Straka,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
Hradecký,P., Šebesta,J., Mlčoch,B., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

K problému "sonnenbrandu"
Cajz,V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 24–25
pdf (0.07 MB)