Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "NOVÝ BOR (02-24)" se týkají následující články:

Vrtným průzkumem nově zjištěná fonolitová tělesa v Lužických horách
Vladislav Rapprich, Roland Nádaskay, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 207–213
pdf (5 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Kulovité železité konkrece v křídových pískovcích severních Čech: geneze a formy výskytu
Adamovič,J., Ruckl,P., Langrová,A., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 12–15
pdf (0.19 MB)

Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
Valečka,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 73–76
pdf (1.05 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
Baroň,I., Vařilová,Z., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve
Havránek,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 24–24
pdf (0.83 MB)

Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory)
Hanus,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 31–32
pdf (0.08 MB)

Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou
Kolaříková,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 39–41
pdf (0.09 MB)

Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
Nývlt,D., Opletal,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 139–142
pdf (0.11 MB)

Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
Nývlt,D., Valečka,J., Křelina,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 59–61
pdf (0.09 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
Opletal,M., Adamová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
Cajz,V., Ulrych,J., Balogh,K., Lang,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách
Fediuk,F., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 22–24
pdf (0.14 MB)

Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
Křelina,J., Valečka,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 31–33
pdf (0.31 MB)

Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
Ulrych,J., Pivec,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 61–62
pdf (0.23 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
Knobloch,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)