Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny

 

Ingrid Kyrianová