Území mapového listu "HLINSKO (13-44)" se týkají následující články:

Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části
Miroslav Coubal, Přemysl Zelenka, Jakub Stemberk, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 141–146
pdf (5.95 MB)

Geochemická variabilita a původ gabroidů až dioritoidů železnohorského plutonického komplexu
Štěpánka Mrázová, František V. Holub, Barbora Dudíková, ročník 49, 2016, str. 233–238
pdf (0.81 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách
Mrázová,Š., Schulmann,K., Hrouda,F., Chlupáčová,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 23–27
pdf (1.58 MB)

Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory
Mrázová,Š., Čech,S., Rambousek,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 19–22
pdf (1.86 MB)

Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
Rukavičková,L., Holeček,J., Bláha,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 251–254
pdf (0.71 MB)

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Skácelová,Z., Rejchrt,M., Mlčoch,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Mrázová,Š., Otava,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
Schulmannová,B., Skácelová,Z., Pertoldová,J., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 42–44
pdf (0.87 MB)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 56–56
pdf (0.06 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Korelace litologicky kontrastních horin v kutnohorsko-svratecké oblasti
Štědrá,V., Fišera,M., Pertoldová,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 42–43
pdf (0.06 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)