Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory

 

Štěpánka Mrázová, Stanislav Čech, Petr Rambousek

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 19–22
Mapové listy: Hlinsko (13-44)

Celý článek (PDF, 1.86 MB)

 

Literatura

Cháb, J. - Breiter, K. - Fatka, O. - Hladil, J. - Kalvoda, J. - Šimůnek, Z. - Štorch, P. - Vašíček, Z. - Zajíc, J. - Zapletal, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského pokryvu. - 284 str. Čes. geol. služba, Praha.

Krejčí, J. - Helmhacker, R. (1891): Vysvětlivky ku geologické mapě Hor Železných a sousedních okrsků ve východních Čechách. - Arch. přírodověd. Výzk. Čech 5, 1, 1-120.

Krutský, N. (1958): Průzkum vápenců 1952-1958 Prachovice. - MS Čes. geol. služba, Praha.

Mísař, Z. - Dudek, A. - Havlena, V. - Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. - 336 str. St. pedag. nakl. Praha.

Mrázová, Š. - Čech, S. (2000): Structural-tectonic study of sedimentary complex of the Chrudim Palaeozoic: an example of the Prachovice quarry (Železné hory Mts.). – Geolines 10, 54-55.

Schmidt, K. - Zelinková, Z. - Pacáková, L. - Němec, V. - Marek, F. - Boháček, J. - Neumanová, S. - Bryscejn, Z. (1986): Prachovice. Surovinacementářská. Etapaprůzkumu: Podrobný.-MS Čes. geol. služba, Praha.