Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách

 

Štěpánka Mrázová, Karel Schulmann, František Hrouda, Marta Chlupáčová

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 23–27
Mapové listy: Hlinsko (13-44)

Celý článek (PDF, 1.58 MB)

 

Literatura

Beneš, K. (1963): Drobně tektonická analýza Železných hor. - Sbor. geol. Věd, Geol. 1, 43-75.

Dědáček, K. et al. (1984): Letecký geofyzikální výzkum Železných hor a jejich širšího okolí. - MS Geofyzika, n.p., Brno.

Hrouda, F. - Chlupáčová, M. (1980): The magnetic fabric in the Nasavrky Massif. - Čas. Mineral. Geol. 25, 17-27.

Hrouda, F. - Táborská, Š. - Schulmann, K. - Ježek, J. - Dolejš, D. (1999): Magnetic fabric and rheology of co-mingled magmas in the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohemia): implications for intrusive strain regime and emplacement mechanism. - Tectonophysics 307, 93-111.

Chmelař, J. - Veselý, V. (1968): Geologické poměry Nasavrckého masívu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 6.

Jelínek, V. (1981): Characterization of magnetic fabric of rocks. - Tectonophysics 79, T63-T67.

Knotek, M. (1989): Petrologie nasavrckého masívu. - Acta Univ. Carol., Geol. 1,1-27.

Táborská, Š. (1997): Petrogeneze magmatitů nasavrckého plutonického komplexu ve vztahu k jejich vmístění. Disert. práce. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

Vachtl, J. (1975): Comparison of two volcano-plutonic granite formations of the Nasavrky Massif, Czechoslovakia. - Acta Univ. Carol., Geol. 3, 199-220.

Vachtl, J. (1979): Geostrukturní poměry nasavrckého masívu (Železné hory). - Věst. Ústř. Úst. geol. 54, 1, 1-10.

Vodička, J. (1955): Přehled geologických výzkumů v Železných horách - MS Čes. geol. služba, Praha.

Vodička, J. (1962): Historie geologických výzkumů v Železných horách. - Příroda 146-156.

Vodička, J. (1963): Geologie, petrografie a ložiska nasavrckého masivu, zvláště v jeho východní části. Disert. práce. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.