Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013

 

Tomáš Marek, Jan Bálek

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 64–68
Mapové listy: Bílina (02-34)

Celý článek (PDF, 9.96 MB)

 

Literatura

Bareš, P. - Fořt, K. - Kubín, B. (1986): Zajištění stability železniční trati Lovosice-Obrnice v úseku sesuvného svahu u Třebenic. In: Zakládání na svazích. - Ústí nad Labem.

Novotný, J. (2002): Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks. - Acta montana (Praha), AB 10, 127, 7^7.

Rybář, J. (2007): Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006, 90-92.

Voráček, F. (1991): Hodnocení stabilních poměrů v okolí Třebenic. Diplom. práce. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl. v Praze.

Zoubek, V. - Škvor, V., ed. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1 : 200 000, list M-33-XIV Teplice. - 260 str. Nakl. Čs. akad. věd. Praha.