Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález kosterních fragmentů velkého obojživelníka a další permské fauny z lokality Arnultovice v podkrkonošské pánvi

 

Stanislav Stamberg

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 94–97
Mapové listy: Trutnov (03-42)

Celý článek (PDF, 4.58 MB)

 

Literatura

Blecha, M. - Martínek, K. - Mihaljevič, M. (1999): Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná Lake (Lower Permian), Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record. - Acta Univ. Carol., Geol. 43, 4, 657-665.

Stamberg, S. (2012): Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011, C - Paleont., 149-150.

Štamberg, S. (2013): Aeduellid fishes (Actinopterygii) of the Bohemian Massif (Czech Republic) across the Carboniferous-Permian boundary. In: Lucas, S. G. et al.: The Carboniferous-Permian Transition. - New Mexico Mus. natur. Hist. Sci. Bull. 60, 417-422.

Štamberg, S. - Zajíc, J. (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic. - 224 str. Muz. východ. Čech v Hradci Králové.

Tásler, R. - Havlena, V. - Prouza, V. (1981): Nové litostratigrafické členění centrální a západní části podkrkonošské pánve. - Věst. Ústř. Úst. geol. 56, 129-143.