Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrografie, geochemie a posterupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory

 

Kateřina Jáklová, Jakub Trubač, Tomáš Magna, Vladislav Rapprich, Jakub Haloda, Vojtěch Erban

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 115–119
Mapové listy: Kralupy n.Vlt. (12-21)

Celý článek (PDF, 3.18 MB)

 

Literatura

Anders, E. -Grevesse, N. (1989): Abundances of the elements: Meteoritic and solar. - Geochim. cosmochim. Acta 53, 197-214

David, K. - Schiano, P. - Allegre, C.J. (2000): Assessment of the Zr/Hf fractionation in oceanic basalts and continental materials during petrogenetic processes. - Earth. Planet. Sci. Lett. 178, 285-301.

Filip, J. - Ulrych, J. - Adamovič, J. - Balogh, K. (2007): Apatite fission track implications for timing ofhydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif. - J. Geosci. 52, 211-220.

Jung, S. - Pfänder, J. A. - Brauns, M. - Maas, R. (2011): Crustal contamination and mantle source characteristics in continental intra-plate volcanic rocks: Pb, Hf and Os isotopes from central European volcanic province basalts. - Geochim. cosmochim. Acta 75, 2664-2683.

Novák, J. K. - Matějka, D. (1999): Apatite enrichment in nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia. - Geolines 9, 104-109.

Rapprich, V. (2012): Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory. - Zpr. Geol. Výzk. v Roce 2011, 29-33.

Řanda, Z. - Novák, J. K. - Balogh, K. - Frána, J. - Kučera, J. - Ulrych, J. (2003): Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, Central Bohemia: Geochemical constraints. - Geolines 15, 126-132.

Sun, S. S. - Mcdonough, W. f. (1989): Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A. D. -

Norry, M. J., ed.: Magmatism in the Ocean Basins. - Geol. Soc. London Spec. Publ. 42, 313-345.

Ulrych, J. - Novák, J. K. - Sedláček, V. (1998): Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory. - Bull. Mineral.-petrogr. Odd. Nár. Muz. 6, 253-256.

Wedepohl, K. H. - Baumann, A. (1999): Central European Cenozoic plume volcanism with OIB characteristics and indications of a lower mantle source. - Contr. Mineral. Petrology 136, 225-239.

Wedepohl, K. H. - Gohn, E. - Hartmann, G. (1994): Cenozoic alkali basaltic magmas of western Germany and their products of differentiation. - Contr. Mineral. Petrology 115, 253-278.