Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Katodoluminiscence horninotvorných minerálů a fosilií s využitím spektrometrie

 

Václav Procházka, Jiří Zachariáš, Dobroslav Matějka

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 130–133

Celý článek (PDF, 1.73 MB)

 

Literatura

Gaft, M. - Reisfeld, R. - Panczer, G. - Blank, P. - Boulon, G. (1998): Laser-induced time-resolved luminescence of minerals. - Spectrochim. Acta, Part A 54, 2163-2175.

Kempe, U. - Götze, J. (2002): Cathodoluminescence (CL) behaviour and crystal chemistry of apatite from rare-metal deposits. - Mineral. Mag. 66, 151-172.

McRae, C. M. - Wilson, N. C. (2008): Luminescence databasel-minerals and materials. - Microsc. Microanal. 14, 184-204.

Müller, A. - Breiter, K. -Seltmann, R. -Pécskay, Z. (2005): Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing. - Lithos 80, 201-227.

Pagel, M. - Barbin, V. - Blanc, P. - Ohnenstetter, D., ed. (2000): Cathodoluminescence in Geosciences. - 514 str. springer Verlag.

Povondra, P. (1992): Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif. - Acta Univ. Carol., Geol. 1992/2, 197-224.

Procházka, V. (2010): Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních a jižních Čechách. Disert. práce, 87 str. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl., Praha.

Procházka, V. - Matějka, D. (2007): Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu moldanubického plutonu. - Geochem. Mineralogie 1/1, 17 str.

Šťastná, A. - Přikryl, R. - Jehlička, J. (2009): Methodology of analytical study for provenance determination of calcitic, calcite-dolomitic and impure marbles from historic quarries in the Czech Republic. - J. Cult. Herit. 10/1, 82-93.

Trueman, C. - Tuross, N. (2002): Trace elements in recent and fossil bone apatite. - Rev. Mineral. 48, 489-521.