Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Minerální fáze ve fermentačních zbytcích bioplynových stanic

 

Milan Geršl, Pavol Findura, Jan Mareček, Dalibor Matýsek, Tomáš Vítěz, Eva Geršlová

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 110–111

Celý článek (PDF, 0.12 MB)

 

Literatura

Bish, D. L. - Post, J. E. (1993): Quantitative mineralogical analysis using the Rietveld full pattern fitting method. - Amer. Mineralogist 78, 932-940.

Bish, D. L. - Post, J. E., ed. (1989): Modern powder diffraction. - Rev. Mineralogy 20, 369 str.

Callander, I. J. - Barford, J. P. (1983): Recent advances in anaerobic digestion technology. - Process Biochem. 18, 24-30.

Gómez, X. - Cuetos, M. J. - García, A. I. - Morán, A. (2007): An evaluation of stability by thermogravimetric analysis of digestate obtained from different biowastes. - J. hazard. Materials 149, 1, 97-105.

Mandile, A. J. - Hutton, A. C. (1995): Quantitative X-ray diffraction analysis of mineral and organic phases in organic-rich rocks. - Int. J. coal Geol. 28, 1, 51-69.

Stams, A. J. M. - Oude Elferink, S. J. W. H. - Westermann, P. (2003): Metabolic interactions between methanogenic consortia and anaerobic respiring bacteria. - Advanc. biochem. Engng/Biotechnol. 81, 31-56.