Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu

 

Josef Klomínský

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
Mapové listy: Liberec (03-14)