Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kontaminace zvětralého melechovského granitu

 

Václav Procházka, Miroslav Žáček, Dobroslav Matějka

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 134–139
Mapové listy: Ledeč nad Sázavou (23-12), Havlíčkův Brod (23-21)

Celý článek (PDF, 1.58 MB)

 

Literatura

Abraham, M. - Veleba, B. - Švestka, J. - Luna, J. - Hůlka, L. - Žáček, M. (2002): Regional heavy mineral prospecting in the territory of the Czech Republic. - 41 str. GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Breiter, K. (2006): Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací. Dílčí zpráva úkolu SÚRAO Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa. - Čes. geol. služba, Praha. (Použito se svolením SÚRAO.)

Croll, J. G. A. - Jones, E. W. J. (2006): Thermal ratchetting in periglacial environments. - Asian Conf. Permafrost, Lanzhou, China.

Kalenda, P. - Neumann, L., ed. (2011): Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení. - 245 str. Čes. geologie, Praha.

Pelíšek, J. (1957): Lesnické půdoznalství. - 435 str. St. zeměd. nakl., Praha.

Pouba, Z. - Morávek, P. - Buriánková, D. - Fatková, J. - Fiala, J. - Jelínek, E. - Knotek, M. - Pudilová, M. - René, M. (1989): Český masiv - ověřování prognóz Au. Dílčí úkol: Au-traverz. - MS Geoindustria, Praha.

Procházka, V. - Kašparec, I. - Knésl, I. - Matějka, D. (2013): Drobné pevné částice a chemické zvětrávání melechovského granitu. - Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy 53, 19-32.

Procházka, V. - Matějka, D. (2006): Rock-forming accessory minerals in the granites of Melechov massif. - Acta univ. Carol., Geol. 48, 71-79.

Procházka, V. - Žáček, M. -Fottová, D. - Matějka, D. - Štěpánová, M., 2011: Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov. - Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy 51, 5-20.

Procházka, V. - Žáček, M. - Vlček, V. - Langrová, A. (2009): Chování některých prvku při zvětrávání granitoidů melechovského masivu. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 189-195.

Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. - 68 str. Čes. geol. služba, Praha.

Žáček, M. - Páša, J. (2006): Detailní geochemický výzkum. Dílčí zpráva projektu SÚRAO Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv 2. etapa. - MS GEOMIN s.r.o., Jihlava. (Použito se svolením SÚRAO.)