Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu

 

Josef Klomínský

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
Mapové listy: Liberec (03-14)

Celý článek (PDF, 19.75 MB)

 

Literatura

Berg, G. (1923): Der Granit des Riesengebirges und seine Ganggesteine (petrographische Studien). - Abh. Preuss. geol. Landesanst. 94. Berlin.

Granzer, J. (1927): Granite des Isergebirges. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 7, 51-142.

KlomÍNSKÝ, J. (1969): Krkonošsko-jizerský granitoidní masiv. - Sbor. geol. Věd, Geol. 15, 134 str.

Klomínský, J., ed. (2008): Studium puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 188 str. - Spr. úložišť radioaktiv. odpadu. - Čes. geol. služba, Praha.

Klomínský, J. et al. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-143 Liberec. - 68 str. Čes. geol. služba, Praha.

Milch, L.(1902) Beitrage zur Kenntnis der granitischen Gesteine des Riesengebirges. - Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Abh. 12-15.

Mrázová, S. et al. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-144 Tanvald. - 33 str. Čes. geol. služba, Praha.

Slaby, E. - Gotze, J. (2004): Feldspar crystallization under magmamixing conditions shown by cathodoluminiscence and geochemical modeling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland). - Mineral. Mag. 68, 561-577.

Slaby, E. - Martin, H. (2008): Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze Pluton (Sudetes, Bohemian Massif) - J. Petrology 49, 2, 353-391.

Žák, J. - Klomínský, J. (2007). Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber. - J. Volcanol. geotherm. Res. 164, 254-267.

Žák, J. - Verner, K. - Sláma, J. - Kachlík, V. - Chlupáčová, M. (2013): Multistage magma emplacement and progressive strain accumulation in the shallow-level Krkonoše-Jizera plutonic complex, Bohemian Massif. - Tectonics 32, 1493-1512.