Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů

 

Tomáš Černík, Viktor Goliáš

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
Mapové listy: Hrádek nad Nisou (03-13), Liberec (03-14), Harrachov (03-23), Jablonec nad Nisou (03-32)

Celý článek (PDF, 0.44 MB)

 

Literatura

Čadková, Z. - Jakeš, P. - Haková, M. - Mrázek, P. (1985): Katalog geochemických dat základní regionální sítě. - MS Čes. geol. služba, Praha.

Černík, T. (2012): Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu. Bakalářská práce, 28 str. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl. v Praze.

Fatková, J. (1969): U, Ra, Th, a K40 v granitoidních horninách krkonošsko-jizerského masivu. - MS DIAMO, Stráž pod Ralskem, 52 str.

Jeliňski, A. (1965): Geochemia uranu w granitowym masywie Karkonoszy z uwzgl^dnieniem innych masywów granitoidowych Dolnego Sl^ska. - Biul. Inst. Geol. 193, Warszawa, 5-110.

Klomínský, J. (1969): Krkonošsko-jizerský granitoidní masiv. - Sbor. geol. Věd, Geol. 15, 7-132.

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. (2009): Tanvaldský masiv - relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu. - Zpr. geol. výzk. v Roce 2008, 158-161.

Klomínský, J. - Jarchovský, T. - Rajpoot, G.S. (2010): Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. 4. LUGICUM. - 78 str. Čes. geol. služba, Praha.

Klomínský, J. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Sulovský, P. - Toužimský, M. (2007): Kontakt tanvaldského a libereckého granitu Jablonce nad Nisou. - Zpr. geol. výzk. v Roce 2006, 24-29.

Kvičinský, Z. (1986): Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 61, 6, 361-367.

Mikulski, S. Z. (2007): Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example. Granitoids in Poland. - Arch. mineral. Monograph. 1, 123-145.

Mrázová, Š. - Adamová, M. - Burda, J. - Knésl, I. - Klomínský, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-144 Tanvald. - 34 str. Čes. geol. služba, Praha.

Sedlák, J. - Gnojek, I. - Dědáček, K. - Zabadal, S. (2005): Letecké geofyzikální mapování radioaktivních zátěží Liberecka. Závěr. zpráva. - MS Miligal, s.r.o., Brno, Čes. geol. služba, Praha.